Úspěch skrz všechny prodejní kanály: Multichannel Sales

Milujeme prodej! A baví nás pracovat s lidmi. Proto jsme se rozhodli zaměřit se na chytrou integraci všech typů prodejů, k nimž při kontaktu se zákazníky dochází. Všechny prodejní kanály jsou proto integrovány pomocí naší jedinečné prodejní strategie. Tím potom zajišťujeme efektivní propojení všech, kdo jednají se zákazníky.

Výhody:

  • Vyšší prodeje a vyšší zisky, a to při stejném, nebo dokonce nižším rozpočtu. Zahrnuje testování a výběr optimální kombinace prodejních kanálů
  • Koordinace všech prodejních kanálů a všech prodejců z jednoho místa zaručuje přehlednou komunikaci a minimální ztráty způsobené špatnou komunikací
  • Rozsah našich služeb určujete vy: můžeme vám pomoct na regionální i celoevropské úrovni

 

 

Hlavní klíčové výhody: Chytře integrujeme všechny prodejní kanály, abychom společně dosáhli co nejvyššího obchodního potenciálu. Mnoha dobře známým společnostem jsme připravili řešení na míru, pomocí kterých potom tyto firmy zvýšily synergii prodejů, a to od obchodů přes služby zákazníkům až k podpoře prodejů. U jiných zákazníků zase náš přístup integrace více typů prodejů používáme k tomu, abychom jim v co nejkratším čase pomohli získat celá města.

 

 

 

Osobní poradenství

Díky specializaci na určité produkty a obchodní sektory vám naše společnost pomůže navázat kontakt se zákazníky po celém České republice. Spolupracujeme s našimi klienty a společně vytváříme propracované a velmi přesvědčivé pilotní projekty. Odvedenou práci hodnotíme na základě výkonnosti. Pro vás to znamená nulové obchodní riziko a neomezené prodejní příležitosti.

Proč si za prostředníka zvolit právě společnost Ranger?

  • Intenzivní trénink, kterým náš tým obchodníků prochází, je zárukou odborných znalostí
  • Obchodní zástupci, kteří se dokážou přizpůsobit potřebám zákazníků
  • Přizpůsobení projektů dané cílové skupině, a to na lokální, regionální, národní i mezinárodní úrovni

Výběr prodejních kanálů je důležitým strategickým rozhodnutím. Vzhledem k tomu, že nabízíme více typů prodejů, jsme skuteční specialisté v oblasti osobního poradenství v domácnostech. U tohoto typu prodeje je celý proces plně v rukou dané společnosti, a to až do chvíle kontaktu se zákazníkem. Tato strategie je zvláště vhodná u skupin, které mají raději osobní kontakt a které byste klasickými metodami nalákali těžko. Náš prodejní koncept je vhodný u produktů, u nichž je zapotřebí nějakého vysvětlení - zákazníci mohou ihned poskytnout zpětnou vazbu a obchodníci na ni mohou reagovat. Pro vytvoření loajální skupiny zákazníků je osobní poradenství nejlepší strategií.

 žádost o nabídku

B2B

Pokud chcete, aby si vaše produkty koupily jiné firmy, musíte mluvit jejich řečí. Ranger vám nabízí více než deset let zkušeností s přímým prodejem malým a středně velkým společnostem.

Jak pro vás Ranger získává obchodní kontakty:

  • Nabíráme a trénujeme vysoce schopné B2B obchodníky, kteří vyhovují vašim požadavkům
  • Představíme vám tým obchodníků, kteří budou pracovat jen pro vaši společnost, a to od vybraných regionů po celou ČR
  • Nabízíme celou řadu platebních plánů, od jednorázových plateb po různé splátkové a jiné modely

Vždy s vámi spolupracujeme na vytváření takových koncových smluv, na něž se budete moct spolehnout. Oproti in-house obchodním oddělením vám každý rok nabízíme mnoho výhod, a to jak v oblasti osobního poradenství, tak B2B. Tyto strategie mohou být posíleny - pro určitou cílovou skupinu, region nebo segment zákazníků.

žádost o nabídku

Telesales

Pověst vaší společnosti je do značné míry závislá na tom, jakým způsobem kontaktujete zákazníky po telefonu. V tomto vám můžeme pomoct buď jako zákaznické centrum, které zodpovídá dotazy a pomáhá při řešení problémů, nebo jako call centrum, které bude nacházet nové obchodní příležitosti. Můžeme se také postarat o následující část celého prodejního procesu formou osobního poradenství.

Vzhledem k rostoucímu významu prodávání po telefonu se vám spolupráce se společností Ranger vyplatí - můžeme vám poskytnout vysoce kvalifikované pracovníky v takovém počtu, který stačí k pokrytí prodejní sítě v celém Německu. V roli zákaznického centra vám nabízíme vysoce efektivní nástroj, jenž vám pomůže změnit dotazy zákazníků v obchodní příležitosti. V roli call centra vám poskytneme prostředky k přímému prodeji vašich produktů, ke všem krokům, které po telefonickém kontaktu následují, k prodeji souvisejících produktů a k navyšovacím prodejům. Naším cílem je zajištění hmatatelných prodejních úspěchů. Kdy se s vámi máme spojit?

žádost o nabídku

Průzkum trhu

Dotazníky, které zjišťují spokojenost zákazníků? Analýza odpovědí a reakcí cílové skupiny? Nástroje k monitorování sociálních sítí? Pokud chcete zjistit, co vaši zákazníci opravdu kupují, nechte nás provést testovací prodej.

Společnost Ranger disponuje prodejní sítí a výkonný call centrem a může proto váš trh prozkoumat skutečně profesionálně. Tato služba je součástí optimalizace strategie prodejů. Kontaktujeme stávající i potenciální klienty v přirozených, obvyklých situacích, nikoliv v rámci uměle vytvořeného testovacího scénáře.

žádost o nabídku